Zoals ik beschrijf op mijn pagina over de aanpak van verzuim is verzuim een belangrijke indicator voor hoe het met je organisatie gaat. Verzuim is kostbaar en demotiverend voor alle betrokkenen, en belangrijker nog: het is grotendeels te voorkomen.

Je kunt al veel zelf doen door een goede en prettige werkbasis te creëren. Een cultuur op basis van vertrouwen, aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, een goed verzuimbeleid voor het geval iemand dan toch ziek wordt. Je arbodienst is vervolgens bij uitstek je gesprekspartner bij voorkomen en verlagen van verzuim.

Een arbodienst die jouw organisatie kent (en ook moeite doet om die te leren kennen), kan verzuimpatronen van jouw bedrijf interpreteren en daarmee ook bruikbare oplossingen aandragen. Een goede bedrijfsarts en/of arbodienst kan je niet alleen veel geld besparen, maar zelfs bijdragen aan je organisatiestrategie.

In het kader van de Arbo Overstapweken ben ik door Ffector vanuit mijn rol als hr-manager gevraagd wat tips te geven over het kiezen van een arbodienst: