Ontslag is een gevoelige kwestie. Een medewerker ervaart alleen het overlijden van een dierbare als zwaarder dan ontslagen worden. Managers weten dit ook. Ze vinden het vaak naar en lastig om de beslissing te nemen en/of de boodschap te moeten brengen. Daarnaast is ontslag aan allerlei regels gebonden. Om afscheid van iemand te kunnen nemen vereist zorgvuldige voorbereiding. Dat kost tijd; tijd die managers niet hebben. En dus branden leidinggevenden zich er liever niet aan.

Kosten van slecht functioneren

Zo zonde. Een disfunctionerende medewerker kost veel geld:

 • Als zo iemand op zijn plek blijft zitten, heeft dat een negatief effect op het team:
  • “Als die collega nooit op zijn gedrag aangesproken wordt, dan kan ik ook wel x doen”
  • “Ik werk me altijd kapot om de fouten van mijn collega op te vangen, ik doe het wel wat rustiger aan.”
 • Op een afdeling van een disfunctionerende medewerker is het verzuim vaak hoger.
 • In het ergste geval gaan je goede medewerkers weg, omdat je disfunctionerende medewerker blijft.
 • Fouten in het opgeleverde werk of het niet halen van deadlines veroorzaken imagoschade bij je klant.

Bovendien houdt een slecht functionerende medewerker de stoel bezet voor iemand die de functie wel goed kan invullen.

Kosten van onzorgvuldig ontslag

Maar een slecht aangepakte ontslagzaak kost ook veel tijd, moeite en geld:

 • Een halfbakken of zelfs helemaal ontbrekend personeelsdossier bemoeilijkt en vertraagt de gang naar de rechter. De rechter en het UWV zullen beide een slecht opgebouwd dossier niet accepteren, waardoor je alsnog een medewerker in dienst hebt die niet functioneert, maar die door de opgestarte rechtszaak wel extra gedemotiveerd zal zijn.
 • Natuurlijk is er een uitweg door iemand af te kopen met een zak met geld. Dat kan door de correctiefactor in de kantonrechtersformule te verhogen. Maar dat wordt erg kostbaar, zeker naarmate iemand langer bij je in dienst is.
 • Extra kosten kunnen ook ontstaan als de medewerker naderhand zijn ontslag aanvecht. Als dat wordt toegewezen, bijvoorbeeld wegens kennelijk onredelijk ontslag, dan is dat duur. Ze komen bovendien bovenop de kosten die je eerder al had gemaakt.

Ontslag is een kans

Het kan en moet zoveel beter. Want ontslag is niet altijd de enige oplossing. En als dat wel zo is, dan kan ontslag ook een kans vormen voor het bedrijf, de leidinggevende én de medewerker op een veel betere situatie. Maar dan moet je er wel aandacht aan besteden. En het hoeft niet eens duur te zijn!

Hoe pak ik dat aan?

Als een medewerker niet optimaal functioneert is het belangrijk om snel de oorzaken te achterhalen. Ik geef leidinggevenden heldere begeleiding bij gesprekken met medewerkers, ik adviseer over dossiervorming en soms schrijf ik de gespreksverslagen. Daarnaast kan ik zelf de gesprekken met de medewerker voeren, als de situatie hierom vraagt.

Praktisch en uitvoerbaar

Ik achterhaal snel de knelpunten en zet die om naar een praktische en uitvoerbare aanpak. Soms valt er al veel te winnen door de leidinggevende te coachen op zijn leidinggevende capaciteiten en de verwachtingen van het bedrijf naar de medewerker duidelijk te maken. Doelen en deadlines stellen en consequenties daaraan verbinden scheppen veel duidelijkheid voor alle betrokkenen. Daarnaast zorgt het verbinden van consequenties voor een goed besef van de urgentie van de situatie.

Vervolgstap

Vaak leidt dit al in korte tijd tot tastbare verbeteringen in het functioneren. Is dat niet zo, dan is de vervolgstap snel gezet. Ik bouw steeds aan een helder dossier waarmee het opstellen van een vaststellingsovereenkomst of een gang naar de rechter snel en effectief verloopt.

Kostenbesparing

Bovendien kom ik met alternatieven voor de ‘zak met geld’. Er zijn diverse mogelijkheden om een medewerker te helpen zijn baankansen elders te vergroten. Die zijn bovendien voor de onderneming aftrekbaar van de belasting. Werknemer kan het bedrijf met opgeheven hoofd verlaten en werkgever bespaart op tijd, kosten en imagoschade.

Imagoschade

De kostenbesparing zit ‘m in:

 • Kosten van het ontslag
 • Tijd van de managers en p&o’ers
 • Kosten van een advocaat. (Bij een zorgvuldig opgebouwd dossier hoef je die alleen in te zetten voor toetsing.)

Imagoschade kan ontstaan als een rancuneuze ex-medewerker sociale media gebruikt om schade toe te brengen aan je zorgvuldig opgebouwde employer brand.

Ervaring

Ik heb ruime ervaring op bovengenoemde vlakken. Ik heb bij herhaling verbeteringstrajecten en ontslagzaken met succes opgelost. Waar toetsing van een dossier op juridische houdbaarheid nodig is, werk ik nauw samen met ervaren arbeidsrechtadvocaten die snel kunnen schakelen. Ook heb ik een netwerk van loopbaancoaches en reïntegratiebureaus die kunnen inspringen bij outplacement.

Snel schakelen

Iedere situatie vraagt om een eigen oplossing. Ik kan hierin snel schakelen. Meer weten? Neem contact met mij op.